PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Rens og vask av arbeidsklær

  Arbeidstøy

  • D6570 Arbeidsklær, oppgavepliktig
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Rens og vask av arbeidstøy er en skattepliktig fordel dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader for den ansatte. Se sktl. § 5-1, 5-10 og 5-12.

  Unntak

  I særlige renslighetskrevende yrker gis fradrag for kostnader til vask av tøy. Dekning av slike kostnader er skattefrie for arbeidstaker og bokføres på konto 6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel ved fri rens og vask av arbeidstøy skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  I henhold til mval. § 8-3 (1) d innrømmes det ikke fradrag i merverdiavgift ved rens og vask av arbeidstøy.

  Bokføring

  Kostnad til rens og vask av arbeidsklær kan alternativt bokføres på konto 5990 Annen personalkostnad.

  Stikkord:

  • arbeidsklær,
  • arbeidstøy,
  • dress,
  • kjeledresser,
  • klesvask,
  • renseri,
  • kmva,
  Rens og vask av arbeidsklær
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan