PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Smusstillegg

  Arbeidstøy

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Smusstillegg

  Smusstillegg ytes i en del tilfeller som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy samtidig som det skal være et visst vederlag for arbeid. Ved fastsettingen gis fradrag med 1/3 av beløpet, men i alminnelighet ikke med mer enn kr 2 415 (2015 og 2016), se takseringsreglene § 1-2-7. Overskuddet fastsettes etter nettometoden og går inn i beregningsgrunnlaget for minstefradraget.

  Lønn

  Smusstillegg ytes i en del tilfeller som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy samtidig som det skal være et visst vederlag for arbeid. Ved fastsettingen regnes 1/3 av smusstillegget som skattefritt, men i alminnelighet ikke mer enn beløpet som fastsettes i takseringsreglene § 1-2-8.

  A-meldingen

  Hele beløpet for smusstillegg skal innrapporteres som trekkpliktig, uavhengig av om en del er skattefri. Smusstillegget innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Smusstillegg.

  Stikkord:

  • arbeidsklær,
  • arbeidstøy,
  • smussgodtgjørelse,
  • kmva,
  Smusstillegg
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan