PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Trekkpliktig arbeidstøygodtgjørelse

  Arbeidstøy

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Arbeidstøygodtgjørelse i ansettelsesforhold er ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag eller verv, jf. sktl. § 5-11.

  Uniformsgodtgjørelse og annen godtgjørelse til dekning av kostnader til anskaffelse av arbeidstøy behandles etter nettometoden. Det innebærer at godtgjørelsen sammenholdes med de fradragsberettigede kostnadene som godtgjørelsen er ment å dekke. Overskudd vil være skattepliktig, jf. sktl. § 5-11 (2). Fradrag for kostnader til anskaffelse av arbeidstøy til egen bruk gis for tøy som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket.

  Dette omfatter:

  • uniform
  • verne- og vareklær
  • annen spesiell bekledning som hovedsakelig benyttes i yrket og som er lite egnet til privat bruk, for eksempel for musikere.

  Selv om godtgjørelsen til arbeidstøy ikke gir et skattepliktig overskudd, skal det foretas forskuddstrekk og beregnes arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Det er kun tariffestet godtgjørelse som kan være unntatt fra trekk- og avgiftsplikt. Utbetaler arbeidsgiveren godtgjørelse til annen type tøy enn det som er nevnt ovenfor, skal godtgjørelsen innrapporteres som dekning av privat utgift.

  A-meldingen

  Trekkpliktig arbeidstøygodtgjørelse (ikke refusjon av utgifter til anskaffelse av arbeidstøy)skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse- Annet.

  Stikkord:

  • arbeidstøy,
  • arbeidstøygodtgjørelse,
  • klesgodtgjørelse,
  • kontantgodtgjørelse,
  • refusjon klær,
  • yrkesklær,
  • kmva,
  Trekkpliktig arbeidstøygodtgjørelse
  312 1227 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan