PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Til ansatte - velferdstiltak

  Aviser, tidsskrifter og bøker etc.

  • D6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Lønn

  Aviser og magasiner på arbeidsstedet anses som et rimelig velferdstiltak hvis de er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte. Det foreligger ingen skatteplikt for den ansatte ved slike rimelige velferdstiltak.

  Om fri avis på hjemmeadressen, se «Aviser, tidsskrifter og bøker etc. -> Avis levert hjem til ansatt (fri avis)».

  Merverdiavgift

  Aviser er fritatt for mva iht. mval. § 6-1. Betingelsen for fritaket er at avisen er på papir og at avisen har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken. Fom. 1. mars 2016 ble elektroniske nyhetstjenester også fritatt etter mval. § 6-2, se fmva. § 6-2-1. Fritaket omfatter ikke andre typer internettaviser, og disse beregnes med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

  Det er ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til velferdsformål til ansatte, se mval. § 8-3 (1) d. Fradrag for inngående mva på avgiftspliktig abonnement på internettaviser i avgiftspliktig virksomhet innrømmes etter mval. § 8-1.

  Skatt

  Det gis skattemessig fradrag for avishold som velferdstiltak når det er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften.

  Stikkord:

  • abonnement,
  • avis,
  • blader,
  • bøker,
  • dagsaviser,
  • digitale medier,
  • eavis,
  • e-avis,
  • tidsskrift,
  • velferdstiltak,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • ansatt,
  Til ansatte - velferdstiltak
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan