Avlingsskadeerstatning

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak med avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen vil gjelde. Det er bare mengdetap som kan erstattes.

Skatt

Erstatning for skade på avlinger skattepliktig inntekt i jordbruket, jf. Skatte-ABC - Jordbruk pkt. 10.54.1

Normalt skal avlingsskadetrygd inntektsføres i utbetalingsåret, men det har hittil vært anledning til be skattekontoret om at inntekten kan tas med i skadeåret ved større beløp.

Erstatningen føres i næringsoppgaven som annen driftsrelatert inntekt

Se også informasjon om betinget skattfritak ved ufrivillig realisasjon og vilkårene for dette.

Merverdiavgift

Erstatningsutbetalingen anses ikke som vederlag for levering av vare eller tjeneste. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på slike erstatningsutbetalinger, se mval. § 1-3 (1) a og § 3-1 (1), og beløpet skal heller ikke være med på mva-meldingen.

Se nærmere om dette i temaet om erstatning.

Regnskap

Se nærmere om bokføring av erstatninger generelt.

KontoKontonavnMva kodeD/K
3901Avlingsskadeerstatning og lignende0Kredit
BankDebet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: erstattning