PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av båtplass

  Båtplasser

  • D1120 Bygningsmessige anlegg
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Båtplass er definert som fast eiendom og faller derfor inn under unntaksbestemmelsene i mval. § 3-11 (1). Salget av båtplassen vil dermed ikke være avgiftsbelagt, og det vil ikke være noe merverdiavgift for kjøper å fradragsføre.

  Stikkord:

  • båtforening,
  • båthavn,
  • båtopplag,
  • båtplasser,
  • marina,
  • erverv,
  Kjøp av båtplass
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan