PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av båtplass

  Båtplasser

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Båtplass er definert som fast eiendom og er dermed utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

  Opplag på land

  Leie av vinteropplagsplasser på land anses som en avgiftspliktig tjeneste med oppbevaring av vare, jf. mval. § 3-1, gitt at opplaget også medfører arbeid på båten, f.eks. ettersyn, service og sjøsetting. Det er rett til fradrag for mva etter mval. § 8-1. Dersom det ikke utføres arbeid på båten i opplag kan vederlaget falle under mva behandlingen for fast eiendom, se mval. § 3-11.

  Opplag på vann

  Ligger båten i opplag på sjøen er tjenesten definert som utleie av fast eiendom og faller utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

  Stikkord:

  • båtforening,
  • båthavn,
  • båtopplag,
  • båtplasser,
  • havneavgift,
  • marina,
  • leasing,
  Leie av båtplass
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan