PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av båtplass

  Båtplasser

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Båtplass er definert som fast eiendom og er dermed utenfor loven, dvs. unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-11 (1). Det skal derfor ikke beregnes utgående merverdiavgift på leieinntektene og man får heller ikke fradrag for tilhørende kostnader. Utleie av båtplass var tidligere mva-pliktig, men dette ble opphevet 1. januar 2003.

  Opplag på land

  Utleie av vinteropplagsplasser på land anses som en avgiftspliktig tjeneste med oppbevaring av vare og faller inn under mval. § 3-1 og skal faktureres med mva gitt at opplaget også medfører arbeid på båten, f.eks. ettersyn, service og sjøsetting. Dersom det ikke utføres arbeid på båten i opplag kan vederlaget falle under mval. § 3-11.

  Opplag på vann

  Ligger båten i opplag på sjøen er tjenesten definert som utleie av fast eiendom og faller utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

  Unntak

  Parkeringsplasser (bil mv.) som er utleid i forbindelse med en marina/båthavn som bl.a. leier ut bøye- og bryggeplasser, vil ikke omfattes av avgiftsunntaket. Utleien av parkeringsplassene er å betrakte som vanlig parkeringsplassvirksomhet og vil være avgiftspliktig omsetning etter mval. § 3-11 (2) c.

  Dersom båtplassen leies ut med tilleggstjenester som f.eks. strøm, vil dette bli ansett som avgiftspliktig salg av vare.

  Stikkord:

  • brygge,
  • båtforening,
  • båthavn,
  • båtopplag,
  • båtplasser,
  • havneavgift,
  • marina,
  • parkeringsanlegg,
  • parkeringsavgift,
  • parkeringsvirksomhet,
  • kommandittselskap,
  • leasing,
  Utleie av båtplass
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan