PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver dekker bøter/gebyr (straffelignende karakter)

  Bøter og gebyrer dekket av arbeidsgiver

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Når arbeidsgiver dekker arbeidstakers bøter eller gebyrer som er ilagt med hjemmel i lov, for eksempel fartsbot, blir dette skattepliktig for arbeidstaker. Det skal fremgå klart på selve boten om den er ilagt med hjemmel i veitrafikkloven eller annen lov og forskrift.

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av bøter og gebyrer av overveiende straffelignende (pønal) karakter, er skattepliktig for den ansatte dersom boten er ilagt arbeidstaker. Boten eller gebyret anses som dekning av en privat utgift og skal behandles som lønn. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført i forbindelse med arbeidet eller på tjenestereise.

  Dekket ved kontantgodtgjørelse eller refusjon etter regning

  Beløpet skal innrapporteres som lønn i de tilfeller arbeidstaker mottar kontantgodtgjørelse eller refusjon etter regning.

  Dekket direkte til utsteder

  Når arbeidsgiver betaler beløpet direkte til utsteder og boten/gebyret er ilagt arbeidstaker, er dette en naturalytelse og skal innrapporteres.

  Eksempler på gebyrer eller bøter av straffelignende (pønal) karakter kan være:

  • Ulovlig stans eller parkering på offentlig vei (ikke manglende betaling eller tidsoverskridelse på parkeringsplass)
  • Fartsbot
  • Piggdekkbot
  • Overlastgebyr ilagt arbeidstaker, se Skatte-ABC.
   NB! Det er kjøretøyets eier som blir ilagt overlastgebyr etter Forskrift om gebyr for overlast.
   Dersom arbeidsgiver eier eller leaser kjøretøyet vil overlastgebyret bli ilagt arbeidsgiver, og slike utgifter anses da ikke som lønn.

  A-meldingen

  Skattepliktige bøter og gebyrer som dekkes med refusjon eller med kontantgodtgjørelse skal innrapporteres på «A-meldingen -> Lønn, honorarer mv. - annet».

  Skattepliktige bøter og gebyrer som betales direkte av arbeidsgiver skal innrapporteres på «A-meldingen -> Trekkpliktige naturalytelser - uspesifisert».

  Stikkord:

  • bot,
  • fartsbot,
  • forelegg,
  • forsinkelsesavgift,
  • forsinkelsesrente,
  • gebyrer konto,
  • inkasso,
  • inkassogebyr,
  • inkassosats,
  • inkassosatsen,
  • inkassosatser,
  • Kontrollavgift,
  • mulkt,
  • parkeringsbot,
  • pønal karakter,
  • forsinkelserente,
  • parkeringsbøter,
  • trafikkbot,
  • parkeringsgebyr,
  • bøter,
  Arbeidsgiver dekker bøter/gebyr (straffelignende karakter)
  382 1307 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan