PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bøter mv. som har overveiende straffelignende karakter

  Bøter og gebyrer dekket av arbeidsgiver

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Skatteplikt for den ansatte

  Hvis arbeidsgiver dekker arbeidstakerens bøter, gebyrer mv. og disse er ilagt med hjemmel i lov eller forskrift og er av overveiende straffelignende (pønal) karakter, er beløpet skattepliktig for den ansatte. Arbeidsgivers dekning av boten mv. anses som dekning av en privat utgift og skal behandles som lønn. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført i forbindelse med arbeidet eller på tjenestereise/yrkesreise. På slike bøter mv. skal det fremgå klart at de er ilagt med hjemmel i veitrafikkloven eller annen lov og forskrift og dette kan således være til hjelp dersom man vil sjekke om boten mv. er ilagt med hjemmel i lov eller forskrift.

  Eksempler på gebyrer eller bøter av straffelignende (pønal) karakter kan være:

  • Ulovlig stans eller parkering på offentlig vei (ikke manglende betaling eller tidsoverskridelse på parkeringsplass)
  • Fartsbot
  • Piggdekkbot
  • Overlastgebyr ilagt arbeidstaker, se Skatte-ABC.
   NB! Det er kjøretøyets eier som blir ilagt overlastgebyr etter Forskrift om gebyr for overlast.
   Dersom arbeidsgiver eier eller leaser kjøretøyet vil overlastgebyret bli ilagt arbeidsgiver, og slike utgifter anses da ikke som lønn.

  Dekket ved kontantgodtgjørelse eller refusjon etter regning

  Beløpet skal innrapporteres som lønn i de tilfeller arbeidstaker mottar kontantgodtgjørelse eller refusjon etter regning.

  Dekket direkte til utsteder

  Når arbeidsgiver betaler beløpet direkte til utsteder og boten/gebyret er ilagt arbeidstaker, er dette en naturalytelse og skal innrapporteres.

  A-meldingen

  Skattepliktige bøter og gebyrer som dekkes med refusjon eller med kontantgodtgjørelse skal innrapporteres på A-meldingen som kontantytelse - annet.

  Skattepliktige bøter og gebyrer som betales direkte av arbeidsgiver skal innrapporteres på A-meldingen som trekkpliktige naturalytelser - uspesifisert.

  Skatt

  Fradragsrett for arbeidsgiver

  Utbetalingen behandles som lønn (se over) og er dermed fradragsberettiget for arbeidsgiver.

  Se mer om bøter mv. i Skatte-ABC

  Stikkord:

  • fartsbot,
  • forelegg,
  • forsinkelsesavgift,
  • gebyrer konto,
  • kontrollavgift,
  • pønal karakter,
  • trafikkbot,
  • bot,
  Bøter mv. som har overveiende straffelignende karakter
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan