PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Førstegangsinnregning av valuta

  Bankinnskudd i valuta

  • D1960 Bankinnskudd utland
  • K1920 Bankinnskudd

  Regnskap

  Ved førstegangsregistrering av et bankinnskudd bokføres dette til transaksjonsdagens kurs, se NRS 20.13 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta.

  Eksempel

  Det opprettes en sparebankkonto på 100 000 euro. Kursen på etableringstidspunktet dvs. valuteringsdato er NOK 7,50.

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 1960 750 000
  Kredit konto 1920 750 000

  Stikkord:

  • bankinnskudd,
  • bankinnskot,
  Førstegangsinnregning av valuta
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan