PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innregning ved verdifall

  Bankinnskudd i valuta

  • D8160 Valutatap (disagio)
  • K1960 Bankinnskudd utland

  Regnskap

  Når valutakursens bevegelser bidrar til å redusere verdien av innskuddet i norske kroner per 31.12 (regnskapsårets slutt) skal verdiendringen reflekteres ved å redusere balanseført verdi på bankinnskuddet og kostnadsføre disagioen.

  Eksempel

  Saldo 31.12 er 100 000 Euro og en valutakurs på 7,00 (valutakurs ved førstegangsinnregning var 7,50)
  Endringen i verdi utgjør i norske kroner: (100 000 * 7,00) - (100 000 * 7,50) = (50 000)

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 8160 50 000
  Kredit konto 1960 50 000

  Stikkord:

  • agio,
  • bankinnskudd,
  • bankinnskot,
  Innregning ved verdifall
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan