PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver dekker kostnader for arbeidstakeren

  Barnehage for ansatte

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av kostnader til barnehage og barnepass er i utgangspunktet en skattepliktig naturalytelse for den ansatte. Refusjon av slik utgifter innrapporteres som lønn.

  Det er to unntak som gjør dekningen av kostnadene skattefri jf. FSFIN § 5-15-5:

  • «Barnehage og barnepass -> Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage utover makspris (ikke bedriftsbarnehage)»
  • «Barnehage og barnepass -> Arbeidsgiverens tilskudd til bedriftsbarnehage»

  Fordel ved at arbeidsgiver dekker kostnader ved barnepass eller barnehage skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers tilskudd til barnehage og barnepass for de ansattes barn skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Refusjon av den ansattes utgifter til barnehage og barnepass skal innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  Stikkord:

  • au pair,
  • barnehage,
  • barnehageplass,
  • barnehageutgifter,
  • barnepark,
  • dagmamma,
  • praktikant,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • Kostand,
  • ansatt,
  • kostnad,
  • kost,
  Arbeidsgiver dekker kostnader for arbeidstakeren
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan