PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver dekker kostnader for arbeidstakeren

  Barnehage for ansatte

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av kostnader til barnehage og barnepass er en skattepliktig naturalytelse for den ansatte. Refusjon av slik utgifter innrapporteres som lønn.

  Tom. inntektsåret 2018 gjelder to unntak som gjør dekningen av kostnadene skattefri jf. FSFIN § 5-15-5:

  Fordel ved at arbeidsgiver dekker kostnader ved barnepass eller barnehage skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for feriepenger.

  Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter er opphevet fom. inntektsåret 2019. Dvs. at dersom arbeidsgiver dekker den ansattes kostnader til barnehage i 2019, vil dette være skattepliktig for den ansatte.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel ved arbeidsgivers tilskudd til barnehage og barnepass for de ansattes barn skal innrapporteres som vist på Naturalytelser - uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser.

  Refusjon av den ansattes utgifter til barnehage og barnepass skal innrapporteres som vist på Andre lønnsytelser (kontantytelse annet).

  Stikkord:

  • au pair,
  • barnehageplass,
  • barnehageutgifter,
  • dagmamma,
  • praktikant,
  • førskole,
  • kostand,
  • omkostning,
  • ansatt,
  • arbeidstager,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Arbeidsgiver dekker kostnader for arbeidstakeren
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan