Arbeidsgiver dekker kostnader for arbeidstakeren

Arbeidsgiverens tilskudd til bedriftsbarnehage

Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage

Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage er skattepliktig for den ansatte. Tilskuddet skal innrapporteres som lønn.

Historikk
Stikkord: barnehageplass, dagmamma, egenandeler, førskole, foretak, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker