PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage utover makspris (ikke bedriftsbarnehage)

  Barnehage for ansatte

  • D5990 Annen personalkostnad
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnKun opplysningsplikt

  Lønn

  Reglene under gjelder tom. inntektsåret 2018. Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter er opphevet fom. inntektsåret 2019.

  Når arbeidsgiver dekker kostnader til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage, er det ikke skatteplikt for arbeidstaker forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

  • Arbeidsgivers tilskudd kan være opptil kr 3 000 per måned per plass dersom den ansattes egenbetaling tilsvarer maks pris iht. bestemmelser om maksimalgrensen definert i lov om barnehager

  Dersom egenbetalingen er lavere enn maksimalprisen og arbeidsgiver kompenserer for dette skal tilskuddet fra arbeidsgiver regnes som skattepliktig del. Skattepliktig del er lik differansen mellom maksimalpris og egenbetaling, jf. FSFIN § 5-15-5 (2).

  A-meldingen

  Arbeidsgivers skattefrie tilskudd til annen barnehage enn bedriftsbarnehage, oppad begrenset til kr 3 000 per måned per plass, skal innrapporteres som vist på Barnehage - skattefri tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage.

  Dersom den ansatts egenbetaling er lavere enn maksimalprisen, skal den skattepliktige delen innrapporteres som vist på Naturalytelser - uspesifiserte trekkpliktige naturalytelser.

  Stikkord:

  • barnehageplass,
  • dagmamma,
  • egenandeler,
  • førskole,
  • kommandittselskap,
  • foretak,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage utover makspris (ikke bedriftsbarnehage)
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan