PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage utover makspris (ikke bedriftsbarnehage)

  Barnehage for ansatte

  • D5990 Annen personalkostnad
  • LønnKun opplysningsplikt

  Lønn

  Når arbeidsgiver dekker kostnader til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage, er det ikke skatteplikt for arbeidstaker forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

  • Arbeidsgivers tilskudd kan være opptil kr 3 000 per måned per plass dersom den ansattes egenbetaling tilsvarer maks pris iht. bestemmelser om maksimalgrensen definert i lov om barnehager

  Dersom egenbetalingen er lavere enn maksimalprisen og arbeidsgiver kompenserer for dette skal tilskuddet fra arbeidsgiver regnes som skattepliktig del. Skattepliktig del er lik differansen mellom maksimalpris og egenbetaling, jf. FSFIN § 5-15-5 (2).

  A-meldingen

  Arbeidsgivers skattefrie tilskudd til annen barnehage enn bedriftsbarnehage, oppad begrenset til kr 3 000 per måned per plass, skal innrapporteres som Naturalytelse - Tilskudd barnehageplass.

  Dersom den ansatts egenbetaling er lavere enn maksimalprisen, skal den skattepliktige delen innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Stikkord:

  • barnehage,
  • barnehageplass,
  • barnepark,
  • dagmamma,
  • egenandeler,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • ks,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  Arbeidsgiverens tilskudd til barnehage utover makspris (ikke bedriftsbarnehage)
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan