PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiverens tilskudd til bedriftsbarnehage

  Barnehage for ansatte

  • D5990 Annen personalkostnad
  • LønnKun opplysningsplikt

  Lønn

  En bedriftsbarnehage er en barnehage som drives av arbeidsgiveren, eller barnehageplasser arbeidsgiveren eier/disponerer til bruk for sine ansattes barn. Arbeidsgivers dekning av kostnad til bedriftsbarnehage er ikke skattepliktig for den ansatte. Arbeidsgiver må ha vedtektsfestede rettigheter og innflytelse på driften av barnehagen jf. FSFIN § 5-15-5 (1). Det er et krav at arbeidsgiverens navn og antall disponible plasser må gå direkte frem av barnehagens vedtekter, som skal fastsettes etter lov om barnehager av 17.06.2005 nr. 64 § 7 (4), se uttalelse av FIN i Utv. 2006 side 488.

  A-meldingen

  Skattefri bedriftsbarnehageplass skal innrapporteres som Naturalytelse - Bedriftsbarnehageplass.

  Stikkord:

  • barnehage,
  • barnehageplass,
  • barnepark,
  • bedriftsbarnehage,
  • egenandeler,
  • innskudd,
  • subsidiert barnehage,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • Bedrift,
  • ansatt,
  Arbeidsgiverens tilskudd til bedriftsbarnehage
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan