PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innkjøp til bedriftslegekontor

  Bedriftshelsetjeneste

  • D1250 Inventar
  • D6540 Inventar
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Bedriftshelsetjenester er et velferdsgode for den ansatte og anskaffelser til bruk i utførelsen av helsetjenesten gir ikke rett til fradrag i mva, se mval. § 8-3 (1) d og KL 5382.

  Unntak

  Innredning og kjøp av løst inventar til internt bedriftslegekontor gir rett til merverdiavgiftsfradrag gitt at selskapet driver avgiftspliktig virksomhet jf. mval. § 8-1 og «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017 -> 8-3.8. § 8-3 første ledd bokstav g - Fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål», se første avsnitt.

  Stikkord:

  • bedrifthelsetjenester,
  • bedriftshelsetjenester,
  • Bedriftshelseteneste,
  • bedriftshelsetjeneste,
  • Bedrift,
  • kjøp,
  Innkjøp til bedriftslegekontor
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan