PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer

  Begravelser og begravelsesbyråer

  • K3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Transport av døde samt pakking og forsendelser av urner etter bisettelse er fritatt for merverdiavgift, se mval. § 6-16.

  Stikkord:

  • begravelsesbil,
  • gravferd,
  • gravferdstjenester,
  • likbil,
  • omsetning,
  Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan