PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer

  Begravelser og begravelsesbyråer

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Omsetning fra begravelsesbyråer samt andre leverandører av begravelsestjenester er unntatt fra loven jf. mval. § 3-15, men omsetning av ikke-seremonielle tjenester har avgiftsplikt. Dette er tjenester som f.eks. veiledning og planlegging.

  Varer

  Det skal beregnes mva på omsetning av alle varer relatert til seremonielle og ikke-seremonielle tjenester.
  Dette omfatter omsetning av varer som f.eks.:

  • gravsteiner,
  • takke- og innbydelseskort,
  • kister og urner,
  • emballasje for urner,
  • tepper og svøp

  Det skal også beregnes mva ved omsetning av tjenester som gjelder vare eller fast eiendom.
  Dette vil f.eks. gjelde:

  • graving av graver,
  • stell og vedlikehold av graver,
  • inskripsjon på gravmonumenter, kister og urner samt
  • pynting i kirke og kapell

  Stikkord:

  • blomster begravelse,
  • båreblomster,
  • bårebukett,
  • dekorering i kirke og kapell,
  • gravferdstjenester,
  • gravmonument,
  • inskripsjoner,
  • serveringstjenester,
  • svøp,
  • takkekort,
  • vake,
  • blomsterbukett,
  • bukett,
  • blomster,
  • bevertning,
  • omsetning,
  Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan