PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer

  Begravelser og begravelsesbyråer

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning av seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser, både fra begravelsesbyråer og andre leverandører av begravelsestjenester, er unntatt fra loven jf. mval. § 3-15. Unntaket gjelder kun tjenesteytelser.

  Eksempler på omsetning og formidling av tjenester som omfattes av unntaket:

  • Prestetjenester eller annen forretter knyttet til seremonien i kapellet eller kirken
  • Musikk mv. knyttet til seremonien i kapellet eller kirken
  • Stell av avdøde
  • Kremasjon
  • Transport av gravferdsassistenter og pårørende eller formidling av slike tjenester
  • Bæring og nedlegging av kiste
  • Tjenester knyttet til utstedelse av papirer og dokumenter vedrørende dødsfallet

  Stikkord:

  • gravferd,
  • gravferdstjenester,
  • kistebæring,
  • musikk,
  • papirarbeid,
  • omsetning,
  Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan