Kjøp av begravelsesbil

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1249 Andre transportmidler
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag for mva med innkjøp av begravelsesbil selv om begravelsesbyrå har omsetning innenfor og utenfor loven jf. mval. § 8-1 og UTV 2015/1113.

Stikkord: begravelseskjøretøy, erverv, likbil

Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer