PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Godtgjørelse for arbeid i sameie eller forening

  Begrensninger i opplysnings-, skatte- og avgiftsplikt for lønn og andre ytelser

  Opplysnings- og skatteplikt

  Når godtgjørelse for arbeid i en forening eller et sameie utbetales, anses dette å komme fra foreningen som sådan selv om oppdragstakeren mottar betalingen direkte fra hver av medlemmene/sameierne og lønnsopplysningsplikten som utgangspunkt påhviler disse. Grensen for lønnsopplysningsplikt mv. må derfor vurderes i forhold til det samlede vederlaget. Det betyr at utbetaling til styremedlemmer mv. i boligsameier anses å komme fra boligsameiet og ikke fra den enkelte sameier, uavhengig av antall sameiere/boenheter, se UTV 2007/1576. Tilsvarende gjelder hvor en fotballklubb engasjerer en trener som betales direkte av foreldrene.

  Stikkord:

  • sameige,
  • arbeidsvederlag,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan