Lønn

Merverdiavgift

Forsikring er en unntatt finansielle tjeneste, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

Stikkord: moms, mva, helseforsikring