PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bokføring og lønnsmessig behandling

  Beregning av feriepenger

  • LønnSkyldige feriepenger
  • LønnFeriepenger

  Satser

  Feriepenger

  Skatteplikt

  Feriepenger er som hovedregel skattepliktig, se sktl. § 5-1 (1) jf. § 5-10 bokstav a.
  Feriepenger under grensen for innrapporteringsplikt vil imidlertid ikke være skattepliktige.

  Om trekkplikt og trekkfritak ved utbetaling av feriepengene, se temaet Utbetaling av feriepenger.

  Arbeidsgiveravgift

  Arbeidsgiveravgift på feriepenger betales først når feriepengene blir utbetalt.

  Ved beregning av feriepenger i opptjeningsåret beregnes også arbeidsgiveravgiften av disse feriepengene. Arbeidsgiveravgiften bokføres til debet på konto 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger og kredit på konto 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn.

  A-meldingen

  Innrapportering på a-meldingen følger kontantprinsippet. Derfor vil innrapportering av feriepenger først være aktuelt ved utbetaling av feriepengene. Se temaet Utbetaling av feriepenger.

  Stikkord:

  • feriepenger,
  • arbeidsvederlag,
  Bokføring og lønnsmessig behandling
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan