Feriepengegrunnlaget

Feriepengesatser

Feriepengeopptjening ved sykdom, permisjon o.l.

Feriepengeopptjening under militær og sivil plikttjeneste

En arbeidstaker som går ut i ulønnet fravær pga. pliktig militærtjeneste eller pliktig tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet, må ha vært ansatt i minst 3 måneder hos en arbeidsgiver for å ha rett til opptjening av feriepenger hos denne.

Det er sykepengegrunnlag arbeidstakeren har etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30 den dag permisjonen tar til som danner grunnlaget for utregning av feriepengene.

Feriepengeopptjeningen begrenses opp til 3 måneder til sammen hvert opptjeningsår og arbeidstaker må gå tilbake til arbeidet etter endt tjeneste. Unntak er ved arbeidsgivers oppsigelse eller helsemessige forhold.

Bokføring og lønnsmessig behandling