PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Omdisponering - uregistrert

  Bilforhandlere og leiebilfirmaer

  • D1461 Innkjøpte varer for videresalg
  • D1465 Demonstrasjonsvarer

  Merverdiavgift

  Iht. mval. § 3-21 skal det beregnes mva når en vare tas ut fra avgiftspliktige virksomheten, men det skal ikke beregnes mva dersom varen tas ut til formål innenfor den samlede virksomheten. Det skal ikke svares uttaksmerverdiavgift når en forhandler omdisponerer et kjøretøy til bruk som et uregistrert demonstrasjonskjøretøy.

  Forutsetninger:

  • Bilen e.l. kjører med prøveskilt (røde skilt)
  • Kjøretøyet er ikke registrert i motorvognregisteret.

  Demonstrasjonskjøretøy regnes som omløpsmidler.

  Unntak

  I tilfeller hvor bilen omsettes som salgsvare påløper utgående mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1.

  Stikkord:

  • bilsalg,
  • demobil,
  • demonstrasjonsbil,
  • demonstrasjonsvare,
  • prøvekjøring,
  • salg av bil,
  • salg av biler,
  • salg bil,
  • salg brukte anleggsmidler,
  • Uttak,
  • leasing,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  Omdisponering - uregistrert
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan