PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Restkrav utleie

  Bilforhandlere og leiebilfirmaer

  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVAAvgiftsfritt salg

  Merverdiavgift

  Skattedirektoratet har i et fellesskriv behandlet restkrav ved brudd i en leasingavtale, se UTV 2013/142, uttalt at det ikke skal svares mervediavgift på restkravet.

  Skattedirektoratet uttalte følgende angående avgiftsbehandling ved sluttoppgjør for leasingavtaler:

  ”Hvor avtalen avbrytes, typisk pga. mislighold, vil et slikt oppgjør gjerne omfatte et ”restkrav” som tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering. Avgiftsmyndighetene har opprinnelig forutsatt at dette beløpet er avgiftspliktig. Imidlertid fant man for en tid tilbake å samtykke i at utleasere unnlot å beregne merverdiavgift av beløpet. "

  Spørsmålet om hvordan man skal avgiftshåndtere restkravet har kommet opp i forbindelse med at dette fritaket var blant de fritak som falt bort ved revisjonen av merverdiavgiftsloven i 2009.

  I uttalelsen presiseres det også at merverdiavgift ikke skal svares på restkrav som er påløpt eller gjort opp mellom 1. januar 2010 og tidspunktet for dette fellesskrivet.

  Stikkord:

  • avbrutt leasingavtale,
  • bilsalg,
  • leasing,
  • restkrav,
  • salg av bil,
  • salg av biler,
  • salg bil,
  • sluttoppgjør,
  • sluttoppgjør leasing,
  • salg,
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan