PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie

  Bilforhandlere og leiebilfirmaer

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA25%

  Merverdiavgift

  Utleie av bil er merverdiavgiftspliktig med alminnelig sats, jf. mval. § 3-1. Fra og med 1. juli 2015 er det gitt fritak for merverdiavgift for utleie/leasing av elbiler, se mval. § 6-7 (1). Fritaket gjelder kun for utleie/leasing av elbiler der leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager, se fmva. § 6-7-1. Derfor vil all utleie/leasing av elbiler med en leieperiode på under 30 dager fortsatt være avgiftspliktig. For mer om utleie/leasing av elbil, se temaet «Bilforhandlere og leiebilfirmaer -> Utleie/leasing av elbil».

  Dersom utleiefirmaet har autopassbrikker plassert i bilene og bomselskapet fakturerer direkte til bilutleiefirmaet, som igjen belaster kunden for bomavgiften, skal denne ikke tas med i avgiftsgrunnlaget siden det er som et utlegg å regne. Det er imidlertid en forutsetning at bilutleiefirmaet bare oppkrever det utlagte beløpet uten påslag og at utlegget regnskapsføres om utlegg. Skattedirektoratet har i brev av 08.12.2011, se UTV 2011/1693, uttalt at rabatterte passeringer bør komme kunden til gode, og dersom disse trekkes fra før bomavgiften belastes kunden, er dette som et påslag å regne, og dermed skal bomavgiften med i beregningsgrunnlaget. Tilsvarende gjelder dersom administrasjonsgebyr eller lignende benyttes i tilknytning til autopassbrikken.

  Merk at dersom det er gjort fradrag for mva på personkjøretøy i utleievirksomhet og kjøretøyet selges eller omdisponeres til ikke fradragsberettiget bruk før det har gått tre år (2014 og tidligere) eller fire år (fom. 1. januar 2015) (fra registreringsdato), skal den fradragsførte merverdiavgiften tilbakeføres. Se mval. § 9-6 og tema «Persontransportvirksomhet -> Salg - omdisponering av brukte personkjøretøy».

  Stikkord:

  • bilsalg,
  • bilutleie,
  • bobil,
  • campingbil,
  • campingtilhenger,
  • campingvogn,
  • el-bil,
  • lastebil,
  • leasing,
  • leasingbil,
  • leiebil,
  • leiebilfirma,
  • moped,
  • motorsykkel,
  • salg av bil,
  • salg av biler,
  • salg bil,
  • stasjonsvogn,
  • trailer,
  • traktor,
  • utleiebil,
  • utleiebiler,
  • utleiefirma,
  • varebil,
  • varetilhenger,
  • elbil,
  • salg,
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan