Salg av nye kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbiler

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift, jf mval § 8-4 første ledd, ved drift og vedlikehold når personkjøretøyet benyttes som:

  • salgsvare
  • utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet
  • middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet
Stikkord: bensin, drivstoff, spylervæske, drivstoff, diesel, bensin, reparasjon, personbil