PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Omdisponering - uregistrert

  Bilforhandlere

  • D1460 Innkjøpte varer for videresalg
  • D1465 Demonstrasjonsvarer

  Merverdiavgift

  Det skal ikke svares uttaksmerverdiavgift etter mval. § 3-21 (1) eller § 3-24 (1) bokstav c når en forhandler omdisponerer et kjøretøy fra varelager til bruk som et uregistrert demonstrasjonskjøretøy.

  Forutsetninger:

  • Bilen e.l. kjører med prøveskilt (røde skilt)
  • Kjøretøyet er ikke registrert i motorvognregisteret.

  Unntak

  I tilfeller hvor bilen omsettes som salgsvare påløper utgående mva med alminnelig sats jf. mval. § 3-1.

  Bokføring

  Demonstrasjonskjøretøy regnes som omløpsmidler dersom bruken er av kortvarig karakter. Dersom kjøretøyet brukes til demonstrasjon over en lengre periode må kjøretøyet anses som et anleggsmiddel og bokføres på egnet konto i 12-gruppen.

  Stikkord:

  • bilsalg,
  • demobil,
  • demonstrasjonsbil,
  • demonstrasjonsvare,
  • prøvekjøring,
  • salg av bil,
  • salg av biler,
  • salg bil,
  • salg brukte anleggsmidler,
  • salg varebil,
  • Uttak,
  • anleggsmiddler,
  • salg,
  • anleggsmidler,
  Omdisponering - uregistrert
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan