Salg av nye kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbiler

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Merverdiavgift

Bilforhandler skal ikke beregne merverdiavgift når kjøretøyet registreres på eget navn i motorvognregisteret, og kjøretøyet:

  • tas i bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet
  • tas i bruk som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet
  • ikke er et personkjøretøy, jf. fmva. § 1-3-1 (1), og tas i bruk som driftsmiddel i virksomheten

Unntakene fra avgiftsplikten er relatert til at kjøretøyet skal brukes som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet.

Registrering av elbil på eget navn

Når en bilforhandler tar ut en elbil og registrerer denne på eget navn i motorvognregisteret skal det ikke beregnes mva, se mval. § 6-17.

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy