Salg av nye kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbiler

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Når en bilforhandler registrerer et kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret skal det beregnes mva selv om kjøretøyet ikke tas i bruk, jf. mval. § 3-24. Denne regelen hindrer forhandlerne å kunne registrere kjøretøyet på eget navn for deretter å selge den avgiftsfritt etter reglene i mval. § 6-7 (3). Omregistreringsavgift betales til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier og kjøretøyet tidligere har vært registrert i Norge.

For unntak fra denne regelen, se Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig.

Avgiftsgrunnlaget er lik kjøretøyets alminnelige omsetningsverdi, se fmva. § 4-9-1.

Stikkord: bobil, campingbil, campingvogn, demobil, demonstrasjonsbil, demonstrasjonskjøretøy, klasse 1, leiebil, varebil, campingbil, bobil, demonstrasjonsbil, demobil, kmva, leasing, uttaksmoms, uttaksmerverdiavgift

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy