Salg av nye kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes utgående merverdiavgift ved salg av brukte kjøretøy som ikke inngår i Stortingets vedtak om omregistreringsavgift.

Kjøretøy som ikke inngår i vedtaket er følgende:

  • Bruktimporterte kjøretøy
  • Traktor og traktortilhenger
  • Truck, hjullaster, gravemaskin

Ved salg av brukt tilhenger med en egenvekt under 350 kg, skal det beregnes merverdiavgift ved salg fra en merverdiavgiftspliktig virksomhet siden tilhengere under 350 kg ikke er omfattet av omregisteringsavgift.

Stikkord: omsetning

Salg av elbiler

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy