PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Trekkpliktig bilgodtgjørelse

  Bilgodtgjørelse

  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5500 Annen kostnadsgodtgjørelse
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Trekkpliktig bilgodtgjørelse er bilgodtgjørelse som overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser og/eller er ulegitimert.

  Lønn

  Utbetaling fast kjøregodtgjørelse

  Utbetaler arbeidsgiver en fast kjøregodtgjørelse uten forskuddsbeskatning gjennom året skal dette avregnes på slutten av året mot faktisk kjøregodtgjørelse på grunnlag av kjørte kilometere og Skattedirektoratets forskuddssatser. For dokumentasjon av faktisk kjørte kilometer i yrkessammenheng vil en korrekt utfylt kjørebok tilfredsstille kravene. For mer om formelle regler rundt hva en kjørebok skal inneholde og hvordan den skal føres, se Skatte-ABC. Viser avregningen at det er utbetalt for mye i fast kjøregodtgjørelse, er differansen skattepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

  Mange velger å ha faste km godtgjørelser på en egen lønnsart gjennom året og ved innlevering av kjørebok på slutten av året tilbakeføres denne faste bilgodtgjørelsen og fordeles mellom trekkfri og trekkpliktig yrkeskjøring. Dokumentert trekkfri kjøregodtgjørelse overføres lønnsarten for trekkfri bilgodtgjørelse, mens et eventuelt beløp som er utbetalt ut over dokumentert yrkeskjøring overføres til lønnsarten for trekkpliktig bilgodtgjørelse.

  Eksempel på fast bilgodtgjørelse

  Arbeidstakeren leverer i januar et anslag som viser at hun vil kjøre ca. 18 000 km med egen bil i yrket i året som kommer. Arbeidsgiveren anser at anslaget er korrekt og utbetaler fast månedlig bilgodtgjørelse med kr 5 000 per mnd. I desember fremlegger arbeidstakeren kjørebok som viser at hun har kjørt totalt 14 500 km med egen bil i yrket i løpet av året. Kjøreboken tilfredsstiller legitimasjonskravene.

  Utbetalt fast godtgjørelse gjennom året kr 5 000 x 12 = kr 60 000

  Trekkfri godtgjørelse (Skattedirektoratets forskuddssatser):

  Bilgodtgjørelse i 2016

  Godtgjørelse for de første kjørte 10 000 km 10 000 km x 3,80 kr 38 000
  Godtgjørelse for overskytende kjørte km 4 500 km x 3,45 kr 15 525
  Trekkfri godtgjørelse kr 53 525

  Trekkpliktig godtgjørelse:

  Kr 60 000 - kr 53 525 = kr 6 475

  Bilgodtgjørelse i 2017/2018

  Godtgjørelse for kjørte km 14 500 km x 3,50 kr 50 750
  Trekkfri godtgjørelse kr 50 750

  Trekkpliktig godtgjørelse:

  Kr 60 000 - kr 50 750 = kr 9 250

  Utbetaling med høyere sats enn Skattedirektoratets forskuddssatser

  Blir kjøregodtgjørelsen utbetalt med en høyere sats enn Skattedirektoratets forskuddssatser, skal beløpet splittes i en del som er beregnet etter Skattedirektoratets satser og resterende del som er det overskytende beløpet. Den delen av godtgjørelsen som overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser skal behandles som lønn, se skattebetalingsforskriften § 5-6-14. Delen som er inn under Skattedirektoratets forskuddssatser er skattefri. Se også Trekkfri bilgodtgjørelse og Godtgjørelse privat elbil på tjenestereise.

  Eksempel på legitimert bilgodtgjørelse som overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser

  Arbeidstakeren har kjørt totalt 15 320 km med egen bil i yrket i løpet av året. Arbeidsgiveren utbetaler bilgodtgjørelse etter statens satser. Arbeidstakeren har levert kjørebok/reiseregning som tilfredsstiller legitimasjonskravene. Ettersom legitimasjonskravene er oppfylt kan arbeidsgiveren splitte godtgjørelsen i en skattepliktig del og en skattefri del.

  Bilgodtgjørelse i 2016

  Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig differanse Skattefri godtgjørelse Skattepliktig godtgjørelse
  Godtgjørelse for de første kjørte 10 000 km 3,80 kr/km 4,10 kr/km 0,30 kr/km 10 000 km x 3,80 kr 38 000 10 000 km x 0,30 kr 3 000
  Godtgjørelse for overskytende kjørte km 3,45 kr/km 3,45 kr/km 0 kr/km 5 320 km x 3,45 kr 18 354 - -
  Skattefri og trekkfri godtgjørelse kr 56 354 Skattepliktig og trekkpliktig godtgjørelse kr 3 000

  Bilgodtgjørelse i 2017 og fram til 22. juni 2018

  Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig differanse Skattefri godtgjørelse Skattepliktig godtgjørelse
  Godtgjørelse for de første kjørte 10 000 km 3,50 kr/km 4,10 kr/km 0,60 kr/km 10 000 km x 3,50 kr 35 000 10 000 km x 0,60 kr 6 000
  Godtgjørelse for overskytende kjørte km 3,50 kr/km 3,45 kr/km 0 kr/km 5 320 km x 3,45 kr 18 354 - -
  Skattefri og trekkfri godtgjørelse kr 53 354 Skattepliktig og trekkpliktig godtgjørelse kr 6 000

  Bilgodtgjørelse fom. 22. juni 2018 til 31. desember 2018

  Skattefrie satser Statens satser Skattepliktig differanse Skattefri og trekkfri godtgjørelse Skattepliktig og trekkpliktig godtgjørelse
  Godtgjørelse for kjørte km 3,50 kr/km 3,90 kr/km 0,40 kr/km 15 320 km x 3,50 kr 53 620 15 320 km x 0,40 kr 6 128
  A-meldingen

  Trekkpliktig bilgodtgjørelse utbetalt for yrkes- eller tjenestekjøring etter kjørelengde skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Kilometergodtgjørelse bil - Antall kilometer.

  Avvikende satser - Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser

  Skattedirektoratets satser for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på yrkes-/tjenestereiser er ulik statens satser for kilometergodtgjørelse. Dette medfører at i de tilfeller der godtgjørelser etter statens satser er høyere enn den skattefrie satsen, vil differansen være trekkpliktig.

  Se satser for skattefri bilgodtgjørelse og for Statens satser.

  Bilgodtgjørelse som er innvunnet i 201x, men utbetales året etter

  I et nyhetsbrev publisert på Altinn 18. januar 2016 presiseres det at bilgodtgjørelse som er innvunnet i 2015 (kjøringen har funnet sted i 2015), men først utbetalt i 2016, skal skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet. Dette medfører at dersom den skattefrie satsen på kr 4,10 per km er brukt for bilgodtgjørelse i 2015 og denne utbetales i 2016, hvor den skattefrie satsen er kr 3,80 per km, vil kr 0,30 per km gi skattepliktig overskudd. Tilsvarende gjelder for 2016/2017.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for merverdiavgift på bilgodtgjørelse, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • bilgodtgjørelse,
  • bruk av egen bil,
  • båtgodtgjørelse,
  • fast bilgodtgjørelse,
  • kilometergodtgjørelse,
  • kilometersats,
  • kilometersatser,
  • kjørebok,
  • kjøregodtgjørelse,
  • km godtgjørelse,
  • km sats,
  • km satser,
  • reisekostnader,
  • reiseoppgjør,
  • tjenestekjøring,
  • tjenestereiser,
  • bilgodtgjøring,
  • bilgodgjørelse,
  • kmgodtgjørelse,
  • kjøreliste,
  • kjøregodtgjøring,
  • reiseutgifter,
  • yrkesreise,
  Trekkpliktig bilgodtgjørelse
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan