Privat elbil på tjenestereise

Konto
7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Skattefri bilgodtgjørelse elbil

Lønn

Ansatte som benytter privat elbil på yrkes-/tjenestereise kan få utbetalt kilometergodtgjørelse skattefritt inntil Skattedirektoratets satser.

I 2019 og 2020 er satsen for kjøring med privat elbil på yrkes-/tjenestereise den samme som for kjøring med andre typer private biler. Dette gjelder både for Skattedirektoratets skattefrie sats og statens sats for kilometergodtgjørelse.

Skattedirektoratets skattefrie sats er lavere enn statens sats. Dvs. at dersom det utbetales kilometergodtgjørelse etter statens sats, er differansen mellom Skattedirektoratets sats og statens sats trekkpliktig, skattepliktig og aga-pliktig. Se sats for skattefri bilgodtgjørelse og kilometergodtgjørelse etter statens sats.

Se temaene trekkfri bilgodtgjørelse og trekkpliktig bilgodtgjørelse for mer informasjon om behandlingen av bilgodtgjørelsen.

A-meldingen
Stikkord: bilgodtgjørelse, bilgodtgjøring, bilgodtgjøring, kjøregodtgjørelse, bilgodgjørelse, kilometergodtgjørelse, bilgodtgjørelse, el-bil, yrkesreise