PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Betalbar skatt - beregnet

  Bokføring av skatt i aksjeselskaper (upersonlige skattytere)

  • D8300 Betalbar skatt
  • K2500 Betalbar skatt, ikke utlignet

  Regnskap

  Upersonlige skattytere betaler skatten året etter inntektsåret (etterskuddsvis), se sktbl. § 10-20 (3).

  I forbindelse med årsregnskapet beregner selskapet årets betalbare skatt på alminnelig inntekt. Den beregnede skatten bokføres i regnskapet som en gjeld pr. 31.12.x0. Se konteringsboksen over.

  Eksempel

  Konteringsforlag

  Debet Kredit Beløp
  31/12-x1: Avsetning konto 8300 Betalbar skatt konto 2500 Betalbar skatt ikke utlignet Kr 100 000

  Eksempelet fortsetter på neste undertema.

  Stikkord:

  • bokføring av skatt,
  • Bokføring av skatt i aksjeselskaper,
  • bokføring skatt,
  • forhåndsskatt,
  • forhåndsskatt kontering,
  • skatt bokføring,
  • forhåndskatt,
  • forskuddsskatt,
  • betalbar skat,
  • ks,
  • selskap,
  • aksjeselskap,
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan