Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

Om bokføring

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

 • 2400 Leverandørgjeld
 • 2705 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats
 • 2706 Utgående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats
 • 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats
 • 2711 Inngående merverdiavgift, middels sats
 • 2712 Inngående merverdiavgift, middels sats 11,11 %
 • 2713 Inngående merverdiavgift, lav sats
 • 2714 Inngående merverdiavgift ved kjøp tjenester fra utlandet
 • 2715 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, høy sats
 • 2716 Inngående merverdiavgift - innførsel av varer, middels sats
 • 2717 Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats
Stikkord: fjernsyn, import, merverdiavgift, moms

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kommentar til eksemplene

Eksempler med bruk av kode

Eksempler uten bruk av kode