Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

  • Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i MVA-meldingen, men det er ikke en kostnad.
  • Grunnlaget kan for eksempel registreres på egen konto med motkonto. Det kan også føres til debet og kredit på en egnet resultatkonto med en særskilt mvakode.
  • Innførselsmerverdiavgiften skal bokføres i balansen. Du trenger egne balansekonti for denne, siden den skal spesifiseres i egne poster i mvameldingen.
  • Både grunnlaget og avgiften skal spesifiseres per sats.
Stikkord: merverdiavgift, moms, import

Om bokføring

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kommentar til eksemplene

Eksempler med bruk av kode

Eksempler uten bruk av kode