Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

Om bokføring

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kommentar til eksemplene

Eksempler med bruk av kode

Innkjøp av varer for videresalg

Fradrag, 25 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %4300219 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360211002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %43008110 0004300Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Uten fradrag, 25 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %4300209 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360201002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %43008210 0004300Post 9 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Fradrag, 25 %, toll og andre avgifter

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Tollkredittfaktura eller dagsoppgjør på avgifter: 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 100 kr

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %4300219 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360212002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %43008110 1004300Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er like.

Uten fradrag, 25 %, toll og andre avgifter

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Tollkredittfaktura eller dagsoppgjør på avgifter: 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 100 kr

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %4300209 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360202002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %43008210 1004300Post 9 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er like.

Fradrag 15 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 15 %4330229 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360221002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 15 %43308310 0004330Post 10 (utgående grunnlag)
Post 18 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Uten fradrag, 15 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 15 %4330209 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360201002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 15 %43308410 0004330Post 10 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Med og uten fradrag, 0 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 0 %4310
(f.eks)
209 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360201002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 0 %43108510 0004310Post 11 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Gjeninnførsel av varer etter reparasjon

Fradrag, 25 %

Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
Leverandørfaktura (reparasjon): 800 kr
Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 1 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 63

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %6620218002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)6620212002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %6620811 0006620Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlaget reparasjonskostnader + frakt frem og tilbake.
Mva-grunnlag er lik statistisk verdi når reparasjon ikke er gratis.
Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

Gratis reparasjon, 25 %

Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
Leverandørfaktura (reparasjon): 0 kr
Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 0 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 1 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 63

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %0

Her er mva-grunnlaget null.
Mva-grunnlag er ikke lik statistisk verdi når reparasjon er gratis.

Gjeninnførsel av varer etter bearbeiding

Fradrag, 25 %

Varens verdi (utførselsverdi): 9 000 kr
Leverandørfaktura (reparasjon): 800 kr
Speditørfaktura (frakt frem og tilbake): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (reparasjonskostnader og frakt frem og tilbake): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 64

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %6620218002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)6620212002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %6620811 0006620Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlaget bearbeidingskostnader + frakt frem og tilbake.
Mva-grunnlag er ikke lik statistisk verdi ved bearbeiding (statistisk verdi inkluderer utførselsverdi).
Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

Innførsel av kunstverk

Fradrag, 25 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 49 (kunstverk innført av for eks atelier)

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %4300219 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360212002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %4300812 0004300Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlag 20 % av statistisk verdi.
Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.
Mval § 4-11 annet ledd, gjelder generelt for kunstverk. Dersom kunstneren tar inn egne kunsverk, særskilt bestemmelse om fritak for innførselsmva, se mval § 7-1, jf. mval § 3-7 fjerde ledd.

Innkjøp av tanntekniske produkter

Fradrag, 25 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr (hvorav materialkostnader 5 800 kr)
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 200 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 6 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0
Prosedyrekode: 49 (tanntekniske arbeider)

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %4300219 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)4360212002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 25 %4300816 0004300Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her er mva-grunnlag lik materialkostnader + frakt etc.
Du kan ikke ta for gitt at statistisk verdi er lik mva-grunnlaget.

Her antar vi at valutakurs på bokføringsdato er lik omregningskurs i tolldeklarasjonen.

Stikkord: bokføring varekjøp utland, varekjøp utland, erverv, kommandittselskap, import, merverdiavgift, moms

Eksempler uten bruk av kode