Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

Om bokføring

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kommentar til eksemplene

Eksempler med bruk av kode

Eksempler uten bruk av kode

Fradrag, 25 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %43009 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)43601002400Skal ikke inn i mva-melding
Merverdiavgift 25 %27152 5002705Post 9 (utgående avgift)
Post 17 (inngående avgift)
Mva-grunnlag 25 %438010 0004381Post 9 (utgående grunnlag)
Post 17 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Uten fradrag, 25 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 25 %43009 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)43601002400Skal ikke inn i mva-melding
Merverdiavgift 25 %43002 5002705Post 9 (utgående avgift)
Mva-grunnlag 25 %438010 0004381Post 9 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Fradrag, 15 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 15 %43309 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)43601002400Skal ikke inn i mva-melding
Merverdiavgift 15 %27161 5002706Post 10 (utgående avgift)
Post 18 (inngående avgift)
Mva-grunnlag 15 %438210 0004383Post 10 (utgående grunnlag)
Post 18 (inngående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Uten fradrag, 15 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 15 %43309 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)43601002400Skal ikke inn i mva-melding
Merverdiavgift 15 %43301 5002706Post 10 (utgående avgift)
Mva-grunnlag 15 %438210 0004383Post 10 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Med og uten fradrag, 0 %

Leverandørfaktura: 9 800 kr
Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): 100 kr
Statistisk verdi i tolldeklarasjons rubrikk 46 (transaksjonsverdi, frakt, forsikringer m.m): 10 000 kr
Toll, særavgift og forskningsavgift i tolldeklarasjonens rubrikk 47: 0

InnførselDebetKode SAF-TBeløpKreditPost mva-melding
Innførsel (leverandørfaktura) 0 %4310
(f.eks.)
9 8002400Skal ikke inn i mva-melding
Innførsel (speditørfaktura)43601002400Skal ikke inn i mva-melding
Mva-grunnlag 0 %438410 0004385Post 11 (utgående grunnlag)

Her antas det at valutakurser er ulike derfor er ikke statistisk verdi lik 9 900 kr.

Stikkord: kommandittselskap, import, merverdiavgift, moms