Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

Om bokføring

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kommentar til eksemplene

  • I eksemplene som følger kan statistisk verdi avvike fra summen av fakturaer. Dette er på grunn av forskjell i omregningskurs på tolldeklarasjonen og valutakurs på fakturaer
  • Eksemplene bruker konti fra utvidet kontoplan
  • Det er markert i rødt der det er noe å være obs på

Eksemplene viser:

  • Forskjellige avgiftssatser
  • Med og uten egen kode
  • Med og uten fradrag
  • Med og uten toll og andre avgifter
  • Med flere prosedyrekoder
Stikkord: kommandittselskap, import, merverdiavgift, moms

Eksempler med bruk av kode

Eksempler uten bruk av kode