Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

Om bokføring

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Disse kontoene gjelder for varer for videresalg

  • 4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats
  • 4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels avgiftssats
  • 4360 Frakt, toll og spedisjon
  • 4380 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats
  • 4381 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto
  • 4382 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats
  • 4383 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto
  • 4384 Grunnlag innførsel av varer med nullsats
  • 4385 Grunnlag innførsel av varer med nullsats, motkonto

Denne koden gjelder for reparasjon og vedlikehold

  • 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Stikkord: kostand, omkostning, fjernsyn, import, merverdiavgift, moms

Kommentar til eksemplene

Eksempler med bruk av kode

Eksempler uten bruk av kode