Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer

Om bokføring

  • Bokføringsforskriften har blitt endret
  • Nå skal mva-grunnlaget bokføres
  • Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standardisert format eksport/import av regnskapsdata – obligatorisk fra 1.1.2020, se bff. § 7-8
  • 20, 21 og 22 er ment til leverandørfaktura (varekostnad) og er grunnlag for spesifikasjon av inngående avgift
  • 81, 82, 83, 84 og 85 er ment til mva-grunnlag som skal inn i skattemelding (blindkonto eller egen kode)
  • Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift må
    • registreres på egen konto med motkonto, eller
    • registreres med en kode som gjør at grunnlaget kan rapporteres på skattemelding mva

Se egen side på Skatteetaten.no for å se alle kodene.

Utdrag fra SAF-T relevant for innførselsmva
KodeBeskrivelseMva-melding
0Ingen merverdiavgifts-behandling (anskaffelser)N/A
21Kostnad ved innførsel av varer, 25 % (med fradrag)N/A
81Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 25 %Post 9 (utg)
Post 17 (inng)
82Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 25 %Post 9 (utg)
22Kostnad ved innførsel av varer, 15 % (med fradrag)N/A
83Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 15 %Post 10 (utg)
Post 18 (inng)
84Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for innførselsmerverdiavgift, 15 %Post 10 (utg)
20Kostnad ved innførsel av varer, 0 % (fritatt for mva og uten fradrag)N/A
85Grunnlag for innførsel av varer det ikke skal beregnes merverdiavgift av, 0 %Post 11
Stikkord: import, merverdiavgift, moms

Balansekontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kostnadskontoer i utvidet kontoplan (Regnskap Norge)

Kommentar til eksemplene

Eksempler med bruk av kode

Eksempler uten bruk av kode