PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

  Bompenger og fergekostnader

  • MVASe kommentar

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver bompenger/fergeutgifter for den ansatte som brukes både privat og på yrkesreiser, må kostnadene forholdsmessig fordeles. Fordeling blir mellom skattepliktige privaturer og skattefrie yrkesreiser.

  Ved dekning av månedskort, årskort ol. der kostnaden er fast og ikke et resultat av antall bompasseringer eller fergeturer, og kortet brukes både ved yrkes- og privatreiser gjelder følgende:

  • dersom den ansatte bruker kortet til daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) er dekningen fullt ut skattepliktig
  • dersom den ansatte i noen utstrekning bruker kortet/brikken til private reiser, herunder sporadisk kjøring med bil mellom hjem og fast arbeidssted, skal den ansatte skattlegges for en skjønnsmessig andel. Fordelen kan normalt settes til 50 % av arbeidsgiverens kostnad, se «Lønns-ABC 2014 -> 9.8 Bompenger /fergekostnader»
  • er kostnadene i hovedsak pådratt i forbindelse med yrkesreiser og den ansatte ikke passerer bomstasjon eller bruker fergen på vei til eller fra fast arbeidssted (arbeidsreise), anses fordelen normalt være så liten at det ikke bør gis tillegg.

  For behandling av skattefri del ved dekning av bompenger:

  «Bompenger og fergekostnader -> Skattefri dekning bompenger- tjenestereise»
  For behandling av skattefri del ved dekning av fergekostnader:
  «Bompenger og fergekostnader -> Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise»

  For behandling av skattepliktig del ved dekning av bompenger og fergekostnader:
  «Bompenger og fergekostnader -> Skattepliktig dekning - privatturer»

  Bomavgift dekket når ansatt har fri bil

  Siden bompengeavgiften ikke regnes som en bilkostnad, vil reglene over også gjelde når arbeidsgiver dekker den ansattes kostnad til bompasseringer ved bruk av virksomhetens bil.

  Merverdiavgift

  Se følgende tema for retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift i de forskjellige tilfellene:

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • bombrikke,
  • bompenger,
  • bomstasjoner,
  • bomavgifter,
  • Kostand,
  • ferge,
  • fordeling,
  • fergekostnader,
  • kostnad,
  • kost,
  Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser
  230 1037 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan