PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Refusjon - private kostnader

  Bompenger og fergekostnader

  • D5001 Lønn til ansatte
  • MVAIkke fradrag
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver refunderer arbeidstakers utgifter til privat bompassering/ferge innrapporteres beløpet som lønn, se «Lønns-ABC 2014 -> 9.8 Bompenger /fergekostnader».

  Bompenger/fergeutgifter kan refunderes skattefritt under forutsetning av at utgiften er pådratt i tjeneste.
  Se tema «Reisekostnader -> Refusjon av utgifter (reiseregning)».

  A-meldingen

  Refusjon av private utgifter til bom eller ferge skal innrapporteres som Kontantytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) .

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • bombrikke,
  • bompengeabonnement,
  • bompenger,
  • innberetning bompenger,
  • klippekort,
  • køfribrikke,
  • verdikort,
  • årskort,
  • bomavgifter,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • Kostand,
  • kmva,
  • ferge,
  • fergekostnader,
  • kostnad,
  • kost,
  Refusjon - private kostnader
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan