PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri dekning bompenger - tjenestereise

  Bompenger og fergekostnader

  • D7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
  • MVAIngen avgiftsbehandling

  Merverdiavgift

  Rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger faller utenfor loven, jf. mval. § 3-11. Bompenger vil derfor ikke være avgiftsbelagt.

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av bompenger og fergekostnader på yrkesreise er skattefritt for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved ligningen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere. Se «Lønns-ABC 2014 -> 9.8 Bompenger /fergekostnader».

  Ved bruk av autopass ol. der bompasseringene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se:
  «Bompenger og fergekostnader -> Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser»

  Tips!

  For beregning av bompenger på en strekning, eller for kontroll av innsendte reiseregninger, bruk vår bompengekalkulator på https://kontohjelp.no/bompengekalkulator.

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • bombrikke,
  • bompenger,
  • frie bompenger,
  • bomavgifter,
  • Kostand,
  • ferge,
  • fergekostnader,
  • kostnad,
  • kost,
  Skattefri dekning bompenger - tjenestereise
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan