PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer

  Bompenger og fergekostnader

  • D7130 Reisekostnad, oppgavepliktig
  • MVAIkke fradrag
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver dekker bompenge- og fergeutgifter til arbeidsreiser og privatreiser for sine ansatte, er ytelsen skattepliktig for den ansatte.

  Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der fergekostnadene/bompasseringene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se:
  «Bompenger og fergekostnader -> Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser»

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av bompengeabonnement/-avgift og fergeutgifter betalt av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader ved naturalavlønning av virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • bombrikke,
  • bompengeabonnement,
  • bompenger,
  • fergekostnader,
  • innberetning bompenger,
  • klippekort,
  • køfribrikke,
  • verdikort,
  • bomavgifter,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • Kostand,
  • kmva,
  • ferge,
  • kostnad,
  • kost,
  Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan