PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  For ansatte - utgiftsgodtgjørelse

  Bompenger

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Utgiftsgodtgjørelse til bompengepassering i forbindelse med tjenestereiser der det er utarbeidet utgiftsoppgave skal innrapporteres.

  For godtgjørelsen fremgår av reiseregning skal den ikke lønnsrapporteres.

  A-meldingen

  Trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av bompenger når det er utarbeidet utgiftsopppgave skal innrapporteres som Utgiftsgodtgjørelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved naturalavlønning av virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • autopass,
  • bompenger,
  • køfribrikke,
  • reisegodtgjørelse,
  • reiseregning,
  • utleggsoppstilling,
  • bomavgifter,
  • reiserekning,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  For ansatte - utgiftsgodtgjørelse
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan