Skattepliktig dekning av privatreiser

Skattefri dekning bompenger - tjenestereise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - private kostnader

For ansatte - utgiftsgodtgjørelse

Fritak for bomavgift for enkelte kjøretøy

Følgende kjøretøy har rett til fritak på bompasseringer:

  • Kjører et miljøvennlig kjøretøy (el- og hydrogenbil)
  • Kjører ambassadebil
  • Kjører utrykningskjøretøy
  • Kjører buss i rute
  • Har gyldig HC-kort (Passerer gratis i bomringer)

(NB) Selv om det er gratis å passere bomstasjonene må det hos de fleste aktører likevel tegnes en fritaksavtale for ikke å motta faktura for passeringene. Du vil da få tilsendt en Autopass-brikke som skal monteres i kjøretøyet, og depositum må betales for brikken. Dette gjelder bl.a. hos Fjellinjen AS.

Motorsykler og mopeder er fritatt for betaling og trenger ikke brikke.

Stikkord: bomstasjoner, fritak bompenger, unntak bomavgift, unntak bompenger, bomavgifter, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Kalkulator for bompenger