PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer

  Bompenger

  • D7130 Reisekostnad, oppgavepliktig
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver dekker bompengeutgifter til arbeidsreiser (reise mellom hjem og fast arbeidssted) og privatreiser for sine ansatte, er ytelsen skattepliktig for den ansatte.

  Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der bompasseringene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se:
  «Bompenger -> Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser»

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av bompengeabonnement/-avgift og fergeutgifter betalt av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader ved naturalavlønning av virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • bombrikke,
  • bompengeabonnement,
  • bompenger,
  • fergekostnader,
  • innberetning bompenger,
  • klippekort,
  • køfribrikke,
  • verdikort,
  • bomavgifter,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • Kostand,
  • kmva,
  • ferge,
  • kostnad,
  • kost,
  Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer
  320 1226 90 75 717

  Kontering

  Satser

  Kontoplan